Leertraject: Werkbegeleider als coach

Een leertraject op maat!

Werkbegeleiders begeleiden collega’s en stagiairs steeds meer op een coachende manier. Er komt meer accent te liggen op zelfstandigheid, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid bij de collega’s en stagiairs. Dit vraagt een andere benadering van de werkbegeleiders, waarbij zorgvuldig feedback geven en ontvangen een belangrijke rol speelt. Ook het reflecteren op eigen handelen en dat van de ander is van belang.

Veel werkbegeleiders zoeken een manier om deze andere wijze van begeleiden in te vullen. Met name bij die leerlingen en collega’s waar het in de praktijk niet zo soepel mee gaat. Onzekerheid over de eigen rol en de angst om onaardig gevonden te worden, spelen hierbij een rol. Vragen die bij werkbegeleiders leven zijn:

  • Waar moet ik collega’s en stagiairs op coachen en hoe doe ik dat effectief?
  • Hoe verhoudt een coachende stijl zich tot de taak van beoordelen en leiding geven?
  • Hoe geef ik stagiairs een zo goed mogelijk studieadvies?
  • Wat bespreek ik wel en niet met stagiairs en met mijn collega’s?
  • Op welke manier kan ik zaken het beste bespreken als ik wil dat we er allemaal van leren?

Een op maat ontworpen leertraject (in samenwerking met de deelnemers), geeft antwoord op deze vragen. Eerder uitgevoerde leertrajecten voor werkbegeleiders en voor locatiehoofden, zijn met gemiddeld een 8.5 beoordeeld.

leertraject werkbegeleiders als coach

Verder lezen…