Simpel sorry is geen zorgvuldig excuus!

In werkrelaties is een simpel sorry niet hetzelfde als een zorgvuldig excuus

Sorry zeggen tegen collega’s doen we vrij gemakkelijk maar oprechte excuses aanbieden lijkt voor veel mensen een stuk lastiger. Excuses zijn complex. Volgens Van Marwijk (2016) komt dat omdat excuses aanbieden synoniem staat voor schuld bekennen. Door een transgressie kunnen mensen een schuldgevoel hebben omdat men een ander iets heeft aangedaan dat niet door de beugel kan. Er is een sociale morele grens overschreden (Nelissen, 2016 ). Als mensen dit gevoel hebben willen zij dit graag herstellen.

Door excuses aan te bieden vragen mensen om begrip en vergiffenis, en claimen zij ook verantwoordelijkheid voor datgene waarover zij zich schuldig voelen. Mensen stellen zich als het ware kwetsbaar op. Dat maakt mensen meestal angstig voor de gevolgen (Leunissen, 2015). De situatie kan bedreigend zijn vanwege sociale emoties: schaamte, statusverlies, afwijzing of verwijdering (Dijkstra, 2014). Want ja, men kan vergeven worden maar het excuus kan ook als bewijs tegen de zender gebruikt worden. Dat maakt het een stuk moeilijker. Maar als door een verkeerde actie mogelijk een conflict wordt gecreëerd, komt de relatie op scherp te staan. En als men die relatie wil behouden zal men daar toch iets aan moeten doen (Teunissen, 2015).

Niet door een simpele spijtbetuiging zoals: ‘als ik iemand hiermee heb gekwetst dan spijt me dat’ of ‘excuses dat ik te laat ben maar de brug stond open.‘ Dit zijn ‘halve’ excuses omdat er een aantal belangrijke zaken aan ontbreken zoals: erkennen dat er iets misging en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Dan bestaan er ook nietszeggende: nou sorry dan. (Leunissen, 2015). Dit kan de relatie alleen maar verslechteren.

Je zou dus ook aandacht moeten hebben voor de belangen en emoties van de ander. Uit onderzoek blijkt dat zorgvuldige excuses bij de ontvanger leidt tot meer waardering voor de boodschap, een beter zelfgevoel en een betrouwbaarder beeld van de zender. Ook leidt dit tot minder behoefte aan ‘vergelding’ zoals de relatie verbreken (Janssen & Gerards, 2016).

Willen excuses effect hebben dan vraagt dat om oprechtheid, zorgvuldigheid en timing (Janssen & Gerards, 2016; en Teunissen, 2015). Dat kan via de volgende fasering: betuig je spijt, vertel waarover, leg uit waarom het mis ging, erken dat je verantwoordelijk bent, bied aan om de ‘schade’ te herstellen, vraag om vergeving en zeg toe dat je herhaling wilt voorkomen (Janssen en Gerards 2016; en Lewicki et al 2016).

Volgens Laura Giurge is vergiffenis van de ontvanger ook heel erg belangrijk (Van Dijke et al. 2016). Zonder vergiffenis van de ontvanger kan er stress ontstaan bij beide spelers. Op de langere termijn kan dat de relatie en de samenwerking aantasten en leiden tot uitval.

Dus, door een zorgvuldig excuus kan het schuldgevoel afnemen, de werkrelatie herstellen en een glimlach komen op de gezichten van alle betrokkenen.

Definities:

Excuus: is iemand verzoeken je te verontschuldigen en je van blaam te zuiveren (Reints,2014). Transgressie: is een overtreding van een verwachting of norm (Janssen &  Gerards 2016). Zender: is degene die excuses maakt